MK SMART TECH SHOW
닫기

Khách Tham Quan

Hướng dẫn Đăng ký Tham quan

Thông tin cơ bản

Admission fee

Đối Tượng Phí Tham Dự
Đăng Ký Sớm Miễn Phí
Thư Mời Tham Dự Miễn Phí
Khách Tham Quan Chung Miễn Phí

Đăng Ký Trực Tiếp

Đăng ký Trước