Chính sách bảo mật

Chính sách bảo mật là một phần quan trọng không thể thiếu đối với bất kỳ trang web hoặc dịch vụ trực tuyến nào, bao gồm cả https://gameconvn.com/. Chúng tôi cam kết bảo vệ thông tin cá nhân của bạn và đảm bảo rằng mọi hoạt động thu thập, sử dụng và chia sẻ dữ liệu cá nhân đều được thực hiện một cách minh bạch và an toàn.

Đại cương và Thuật ngữ

Chính sách bảo mật này (Chính sách) mô tả cách chúng tôi thu thập, sử dụng, chia sẻ và bảo vệ thông tin cá nhân của bạn liên quan đến việc sử dụng trang web và các dịch vụ của chúng tôi tại GameConVN.Com (Trang web). Dưới đây là một số thuật ngữ quan trọng cần được hiểu rõ:

về chúng tôi

 • Dữ liệu cá nhân: Bất kỳ thông tin nào liên quan đến một cá nhân đã được xác định hoặc có thể xác định.
 • Xử lý: Bất kỳ hoạt động nào được thực hiện đối với dữ liệu cá nhân, chẳng hạn như thu thập, lưu trữ, sử dụng, tiết lộ hoặc xóa.
 • Người kiểm soát dữ liệu: Cá nhân hoặc tổ chức chịu trách nhiệm quyết định mục đích và phương tiện xử lý dữ liệu cá nhân.

Thu thập dữ liệu cá nhân

Chúng tôi có thể thu thập dữ liệu cá nhân từ bạn theo nhiều cách, bao gồm:

 1. Khi bạn tạo tài khoản: Chúng tôi thu thập thông tin như tên, địa chỉ email và mật khẩu của bạn.
 2. Khi bạn chơi trò chơi: Chúng tôi thu thập thông tin về hoạt động chơi trò chơi của bạn, chẳng hạn như điểm số cao, thời gian chơi và thành tích.
 3. Khi bạn giao tiếp với chúng tôi: Chúng tôi thu thập thông tin như địa chỉ email, số điện thoại và thông tin liên lạc khác khi bạn liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ hoặc thông tin.
 4. Từ các nguồn khác: Chúng tôi có thể thu thập thông tin về bạn từ các nguồn khác, chẳng hạn như mạng xã hội hoặc nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba.

Sử dụng Dữ liệu Cá nhân

Khi chúng tôi thu thập dữ liệu cá nhân từ bạn, chúng tôi cam kết sử dụng thông tin đó để cung cấp và cải thiện dịch vụ của mình. Mục đích sử dụng dữ liệu cá nhân có thể bao gồm:

 • Xác nhận danh tính và tài khoản của bạn.
 • Cung cấp hỗ trợ và giải quyết vấn đề cho bạn.
 • Tùy chỉnh trải nghiệm của bạn trên Trang web.
 • Phát triển sản phẩm và dịch vụ mới.
 • Tiếp thị và quảng cáo.

Dưới đây là một bảng thể hiện một số ví dụ về cách chúng tôi có thể sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn:

Mục đích sử dụngVí dụ
Xác nhận danh tính và tài khoảnXác thực địa chỉ email của bạn để kích hoạt tài khoản.
Cung cấp hỗ trợSử dụng số điện thoại của bạn để giải quyết vấn đề kỹ thuật.
Tùy chỉnh trải nghiệmLưu trữ thông tin về sở thích của bạn để cá nhân hóa trải nghiệm chơi game.

Chia sẻ Dữ liệu Cá nhân

Chúng tôi cam kết không chia sẻ, bán hoặc cho thuê dữ liệu cá nhân của bạn cho bất kỳ bên thứ ba nào mà không có sự đồng ý của bạn. Tuy nhiên, chúng tôi có thể chia sẻ thông tin cá nhân của bạn trong các trường hợp sau:

 1. Công ty con và đối tác: Chúng tôi có thể chia sẻ thông tin với các công ty con và đối tác của chúng tôi để cung cấp dịch vụ cho bạn.
 2. Tuân thủ pháp luật: Chúng tôi có thể tiết lộ thông tin nếu cần thiết để tuân thủ các yêu cầu pháp lý hoặc bảo vệ quyền của chúng tôi.
 3. Bảo vệ an ninh: Chúng tôi có thể chia sẻ thông tin để bảo vệ an ninh và tính toàn vẹn của Trang web và người dùng.

Dưới đây là một danh sách các bước mà chúng tôi thực hiện để bảo vệ dữ liệu cá nhân của bạn:

 1. Mã hóa dữ liệu: Chúng tôi sử dụng mã hóa để bảo vệ dữ liệu cá nhân của bạn khỏi việc truy cập trái phép.
 2. Kiểm soát truy cập: Chúng tôi giới hạn quyền truy cập vào dữ liệu cá nhân chỉ cho những người cần thiết để thực hiện công việc.
 3. Bảo mật vật lý: Chúng tôi áp dụng biện pháp bảo mật vật lý để bảo vệ dữ liệu cá nhân khỏi mất mát hoặc hỏng hóc.

Quyền của Bạn Liên quan đến Dữ liệu Cá nhân

Bạn có quyền kiểm soát dữ liệu cá nhân của mình và chúng tôi cam kết hỗ trợ bạn trong việc thực hiện các quyền sau:

 1. Truy cập: Bạn có quyền yêu cầu truy cập vào dữ liệu cá nhân mà chúng tôi đang xử lý về bạn.
 2. Sửa đổi: Bạn có quyền yêu cầu sửa đổi dữ liệu cá nhân không chính xác hoặc thiếu sót.
 3. Xóa: Bạn có quyền yêu cầu xóa dữ liệu cá nhân của mình khỏi hệ thống của chúng tôi.

Thay đổi Chính sách Bảo mật

Chúng tôi có thể cập nhật Chính sách Bảo mật này đôi khi để phản ánh các thay đổi trong cách chúng tôi xử lý dữ liệu cá nhân của bạn hoặc vì các lý do khác. Chúng tôi khuyến khích bạn xem xét Chính sách Bảo mật này định kỳ để cập nhật thông tin mới nhất.

Liên hệ Chúng tôi

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc yêu cầu nào liên quan đến Chính sách Bảo mật của chúng tôi, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua thông tin sau:

 • Địa chỉ email:
 • Địa chỉ:

Thông tin Bổ sung

Để biết thêm thông tin chi tiết về cách chúng tôi bảo vệ thông tin cá nhân của bạn và các biện pháp mà chúng tôi áp dụng, vui lòng xem Chính sách Bảo mật hoặc liên hệ trực tiếp với chúng tôi.

Kết luận

Trong thế giới kỹ thuật số ngày nay, việc bảo vệ thông tin cá nhân là vô cùng quan trọng. Chính sách bảo mật của GameConVN.Com được thiết kế để đảm bảo rằng dữ liệu cá nhân của bạn được bảo vệ và sử dụng một cách an toàn và minh bạch. Chúng tôi cam kết tuân thủ các nguyên tắc bảo vệ dữ liệu và luôn lắng nghe phản hồi từ người dùng để cải thiện hơn. Hãy tin tưởng rằng thông tin của bạn sẽ luôn được bảo vệ khi sử dụng dịch vụ của chúng tôi.